Kako mi to možemo?

Komunikacija – jako česta riječ. Barem jedan novinski članak po danu sadržava pojmove poput: komunikacijske vještine, komuniciranje, sredstva komunikacije, poslovna komunikacija, problemi u komunikaciji…. Kao sve je jasno, ali što je zapravo komunikacija? Što kad neki dio komunikacije “šteka”? Što ako ne možete komunicirati? Riječ komunikacija dolazi u naš jezik iz, pogađate, latinskog; communicatio, a…