Bilingvizam ili povlastica

Bilingvizam kao pojam nije lako definirati. Iz samog naziva dalo bi se zaključiti o dva (bi) jezika (lingua), ali bilingvizam nije samo to. U svojoj srži radi se o dva jezika, ali zagrebemo li malo pod površinu, otvara se Pandorina kutija.

Le français, c’est façile!

Audiovizualna-globalnostrukturalna metoda učenja ili AVGS metoda je učenja stranih jezika kreirana u suradnji Hrvatske i Francuske, odnosno akademika Petra Guberine i profesora Paula Rivenca. 1961. objavili su prvi tečaj prema AVGS metodi za francuski jezik, a u predgovoru te knjige predstavili su osnovne principe, tada, revolucionarne metode.

Iz perspektive stručnjaka

Postoje osobe koje rade svoj posao, dobre su u tome i profesionalne, a onda postoji Matea. Matea svoj posao ne radi, ona ga živi. Matei je posao strast i glavna odrednica njezina karaktera. Ona je živi primjer osobe koja shvati kako se fakultetsko znanje primjenjuje u praksi i onda to čini savršeno. Naš susret s…

Umjetna pužnica i slušanje

Umjetna pužnica (skraćeno UMP) ili kohlearni implant bioničko je uho koje se implantira ispod kože, iza uha. Ubraja se u vrhunce medicinskih proteza zbog svoje izuzetno visoke sofisticiranosti i načina rada. Kod zdravih osoba zvuk se pretvara u bioelektrični impuls unutar pužnice zbog posebnih slušnih stanica, ali kod osoba koje su gluhe te su stanice…

Govor i pokret

Već smo pisale o važnosti ritma i osjećaja za ritam u razvoju slušanja i govora. Ritam je jedan od osnovnih građevnih dijelova govora. Jednako je važan i pokret. Govor je zapravo satkan od cijelog niza malih, vrlo preciznih pokreta artikulatora. Moramo paziti na položaj jezika, donje čeljusti, usana, važni su nam i zubi, građa, odnosno…

Jedan, dva, tri – ispadaš iz igre ti!

Ovaj svijet nas odraslih koji samo žurimo je otišao predaleko i nemamo ni volje ni vremena igrati se s djecom kako su to nekad radili naši roditelji, bake i djedovi.

Žena zmaj ili Ivona Grbešić

Ivona je majka osmogodišnje Laure i četverogodišnjih blizanaca Tina i Tonija. Tino i Toni dječaci su s posebnim potrebama, točnije s dijagnozama spektra autizma.

Senzorna integracija u slušanju i govoru

Naša osjetila su svakodnevno izložena desecima tisuća podražaja iz okoline koje naš mozak percipira kao ogromnu količinu malenih komadića iz kojih na razne načine stvara cjelovitu sliku. Podražaji u naš mozak stižu putem osjetila dodira, okusa, njuha, sluha, vida, ali i osjetila ravnoteže, položaja našeg tijela u prostoru. Ta sposobnost mozga, da od velike i…

Zvuk planine

Jesmo li u životu na pravome putu? Je li ono čime se bavimo zaista nešto vrijedno truda? Tako smo se i mi dugo vremena preispitivale je li ovaj blog dobra ideja i hoće li nas itko čitati? Međutim, u tim trenucima sumnje, kao svjetlo na kraju tunela, baš u pravi čas dođu osobe koje nam…

Nikolina želi čuti više

Iako sebe naziva samo “običnom” studenticom, ova cura vedra duha postigla je nemoguće. S tolikom količinom entuzijazma priča o svemu što joj se dogodilo, o pronalasku snage i volje za svoju borbu da na trenutak izgubite dah, prestanete disati, a krv samo prostruji kroz vas kao najjača struja svijesti.